Naše hodnoty

Již od založení společnosti NTC měli naši zakladatelé jasnou představu o směru svých aktivit. Činnost naší společnosti se v průběhu let rozvíjí, ale naše hodnoty jsou stálé a neměnné a jsou zakořeněné přímo v srdci naší společnosti, v jejím názvu.


N = Náchod

Název okresu, kde byla společnost založena.

Tato skutečnost reprezentuje odkud pocházíme a má v nás vzbuzovat národní hrdost, propojení s naším regionem, stejně jako odpovědnost za dopad našich činů na toto místo.

Nezapomínejme na své kořeny.

T = Technical

Naše aktivity byly, jsou a vždy budou směřovány do technického sektoru především kvůli spojení s historií.

Čeští technici v oblasti strojírenství byli vždy celosvětově uznáváni jako mistři v oboru a právě tento směr s pokorou následujeme.

Mějme respekt k naším předkům a jejich odkazu.

C = Company

Reprezentující společnost, společenství a partnerství.

Tento díl skládačky reprezentuje snahu zajistit komplexní uvažování s cílem podpořit účelovost dopadu našich aktivit na vše s čím jsou spojeny.

Pamatujme, že každý náš čin ovlivňuje naše okolí.

NTC | Náchod Technical Company