Příběh e.Vision

Výzva, odvaha, odhodlání, víra, budoucnost...

Všechny tyto pojmy definují to, co pro Nás v NTC znamená projekt e.Vision


Naše modrá planeta je nám všem domovem, ochráncem a vědmou se všemi odpověďmi. Byla zde mnoho let před lidským věkem a bude tu i mnoho let po jeho konci. S pomocí projektu e.Vision chceme podpořit nové možnosti v lehké stavební technice, což má za úkol přinést:

  • vyšší míru e.kologie lidské stopy,
  • lepší e.nergetické hospodářství,
  • přelomovou e.fektivitu provozu,

a to vše pod záštitou technologické e.voluce dnešní doby, ktará se snaží v co možná největší míře hájit hodnoty naší planety Země.

Co je e.Vision

Program e.Vision reprezentuje naši odpovědnost za životní prostředí ve kterém žijeme. Reflektuje aktuální světovou situaci a snahu vydat se novým směrem k lepší budoucnosti.

Do tohoto programu spadají všechny stroje s akumulátorovým pohonem v našem sortimentu.

Proč akumulátory?

Celý projekt má za cíl komplexní podporu pro naší planetu. Obecně lidské konání má pro Zemi neblahý dopad. S projektem e.Vision chceme tuto stopu zmírnit na co možná nejnižší úroveň a pomoci tak zachránit naší planetu pro další generace.

Naše akumulátorové stroje jsou navrhovány tak, aby vyvolávali co nejsilnější emoce radosti z práce, klidu v rušném prostředí a pohody při výkonu.

Akumulátorové pohony jsou vskutku elegantním řešením dnešní doby. Nabízejí velmi vysokou míru optimalizace vzhledu, rozložení a celkového pojetí stroje.

Všechny ovládací prvky mohou být umístěny na dosah ruky a není už třeba stále myslet na sytič, ventil přívodu paliva či se namáhavě natahovat na startovací šňůru.

Ze své podstaty jsou akumulátorové systémy oproti spalovacím motorům po mechanické stránce mnohonásobně jednodužší zařízení. Lze s nadsázkou tvrdit, že se jedná o takřka bezúdržbové stroje.

Díky tomu jsou servisní časy stlačeny na minimum a pracovní časy vyšponované do maxima. Už žádné dolňování motorového oleje, žádné zanesené svíčky, žádné běhání po staveništi s kanistrem paliva.

Akumulátorové systémy disponují nulovými výfukovými emisemi, velmi nízkými vibracemi a tepelnými a zvukovými emisemi.

Díky těmto vlastnostem se pro okolní prostředí jedná o téměř dokonalou variantu provozu zařízení.

Oproti spalovacím motorům pracují elektromotory s mnohonásobně vyšší účinností.

Díky snadné distribuci energie a možnosti napojení samostatných elektromotorů na hnané elementy lze dosáhnout až úplné eliminace ztrát způsobených převodovými mechanismy.

A nakonec samotná výroba elektrické energie pracuje s mnohonásobně vyššími účinnostmi než kterých dosahují běžné spalovací motory.

V dnešní době lidstvo disponuje technologiemi pro transformaci téměř jakéhokoliv druhu energie na energii elektrickou, díky čemuž se elektřina stala nejuniverzálnější "palivem" současnosti.

Jakmile dosáhneme ještě vyššího stádia technologického pokroku v oblasti elektické energie, výroby, transformace, uskladnění a manipulace, lze tvrdit, že se potenciálně může jednat o jedinou formu energie pro zpracování konečnými uživateli.

Téma elektrifikace je v dnešní době celosvětově velmi významě diskutované téma. Prakticky ve všech odvětvích lidské činnosti se s ním dnes můžeme setkat a díky tomu je vývoji v této oblasti věnována velká pozornost.

Díky tomuto úsilí lze předpokládat, že jako lidstvo dosáhneme v budoucích letech významného pokroku právě v oblasti elektrifikace. 

Náš sortiment akumulátorových strojů