Záruka

Celosvětově platné záruční podmínky:

 • Záruční doba na stroje a zařízení NTC je 12 měsíců od data prodeje konečnému zákazníkovi nebo 15 měsíců od data odeslání z NTC, platná bude ta doba, která nastane dříve.
 • Záruka kryje vady způsobené vadou materiálu nebo výroby.
 • Plnění v rámci záruky je omezeno na bezplatné dodání náhradních dílů nezbytných pro opravu. NTC nehradí obchodním partnerům ani zákazníkům náklady na dopravu stroje, cestovné a práci mechanika, ušlý zisk, náklady na zapůjčení náhradního stroje ani žádné jiné související náklady.
 • Záruka NTC se nevztahuje na motory HONDA, HATZ, Briggs&Stratton, Kohler (popř. jiné) – záruka na tyto motory se řídí podmínkami jejich výrobců.
 • Ze záruky jsou vyjmuty rychle opotřebitelné díly, jako např. klínové řemeny, bowdeny, filtry, plastové podložky, řezné kotouče, pneumatiky, akumulátorové baterie, olejové náplně atd. Záruka se nevztahuje na běžné provozní opotřebení.

Záruka zaniká v případě, kdy:

 • Zboží nebylo používáno, udržováno a servisováno podle návodu k obsluze nebo bylo poškozeno jakýmkoli neodborným zásahem ze strany uživatele nebo neautorizovaného servisu.
 • Zboží bylo používáno v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určeno.
 • Pro opravy nebo údržbu byly použity jiné než doporučené náhradní díly a náplně.
 • Zboží havarovalo nebo bylo poškozeno vyšší mocí.
 • Byl proveden zásah do konstrukce zboží bez souhlasu výrobce.
 • Vady byly způsobeny neodborným skladováním či manipulací se zboží.

Změny těchto záručních podmínek jsou možné na základě individuální smlouvy. Pro jednotlivé trhy může NTC a/nebo obchodní partner dále stanovit rozšířené záruční podmínky nad rámec celosvětové záruky.